Top

DGT XL schaakklok (rood)

11% Korting
  • DGT XL schaakklok (rood)
€ 69,95
61,95

schaakklok

schaakklok DGT XL (rood)

Tegenwoordig is een top-schaaktoernooi ondenkbaar zonder deze schaakklok. Dé standaard digitale schaakklok.

Deze schaakklok is wat betreft de functionaliteit vergelijkbaar met de DGT 2010. De belangrijke verschillen zijn, naast het uiterlijk:

  • De DGT XL is aan te sluiten op electronische DGT schaakborden.
  • De DGT XL heeft een groter display
DGT
Van de makers van de door de Wereldschaakbond goedgekeurde schaakklokken DGT. Digitaal en zo nauwkeurig als 't maar kan. De schaakklok is in Nederland ontwikkeld. Deze zeer scherp geprijsde schaakklok, is zeer makelijke te bedienen en zit in een mooie box. excl. 2 AA (penlight) batterijen.

 

zie onder voor uitgebreide optiemenu van de schaakklok DGT XL


Op deze schaakklok zit 12 maand garantie


product is niet meer leverbaar
 
schaakbord-shop! De online schaakwinkel voor al uw schaakstukken, schaakborden en schaaksets!

 

opties van de schaakklok DGT XL:

1. TIME (Opties 1 t/m 5)
De eenvoudigste manier om tijd toe te wijzen. Beide spelers krijgen één periode toegewezen, waarbinnen ze alle handelingen moeten verrichten.
2. TIME gevolgd door Guillotine (Opties 6 en 7)
De eerste periode wordt gebruikt om een van te voren bepaald aantal zetten uit te voeren. De tweede periode, de Guillotine, is dan bedoeld om het spel af te maken.
1 Periode + Guillotine periode functioneert als "Rapid en Blitz" met een rustige start.3. 2 x TIME gevolgd door Guillotine (Optie 8)
Voor een nog rustiger start van het spel kunnen voor de Guillotine twee periodes worden gespeeld.
4. 3 x TIME gevolgd door Guillotine (Optie 9)
Ook een rustig einde aan een spel heeft zijn voordelen. De eenvoudige traditionele klok gaf de spelers telkens weer één uur om een volgend aantal zetten uit te voeren. Een gevolg van deze methode, die meer dan 50 jaar de standaard is geweest in de schaaksport, is dat partijen vaak niet in één zitting beslist konden worden. De toegenomen speelsterkte van schaakcomputers en de informatie aanwezig in eindspel databases kregen vanaf 1990 een steeds grotere invloed op de uitslag van een afgebroken partij. De zuiverheid van de krachtmeting tussen de beide spelers kwam steeds meer in de verdrukking. Van verschillende kanten zijn voorstellen gedaan om partijen in één zitting te kunnenbeëindigen, zonder terug te vallen op de Guillotine als machtsmiddel, omdat ook dit een ongewenste invloed op het eindresultaat kan hebben. De methodes "Bronstein delay" en "Fischer" lossen het dilemma op door de spelers voor per zet een hoeveelheid bedenktijd toe te kennen. Na de invoering van de Digital Game Timer in 1994 is de discussie over de toepassing van deze methodes goed op gang gekomen. De uitkomsten van deze discussie in de schaakwereld zijn verwerkt in de DGT XL.
5. "Fischer"- Blitz, Rapid en Slow (Opties 10, 11 en 12)
Deze methode geeft de spelers naast een basisbedenktijd vanaf de allereerste zet extra tijd iedere keer als een zet voltooid wordt. Door sneller te zetten dan de extra tijd per zet loopt de bedenktijd op.
Let op: De DGT XL onthoudt, door de instelling van de hefboom aan het begin van de partij, welke kant van het de klok wit is. U kunt dit zien in het display met de ikonen en . Dit heeft gevolgen voor het moment dat een speler voor de eerste keer de toegestane bedenktijd overschrijdt. Als zwart het eerst door de vlag gaat krijgt wit een dubbele bonus. De juiste instelling van de hefboom is van belang in de “Fischer” en "Fischer" Tournament.
6. "Fischer"-Tournament (Opties 13)
De "Fischer"-Tournament methode is de meest complexe om de bedenktijd te reguleren. Behalve de extra tijd voor een zet, krijgt een speler ook weer een extra hoeveelheid hoofdbedenktijd nadat een voorgeschreven hoeveelheid zetten voltooid is. In deze optie is dus een zettenteller ingebouwd. Deze telt het aantal volledige zetten, dus het aantal zetten dat zowel door wit als door zwart gespeeld is. De toekenning van nieuwe bedenktijd gebeurt alleen op het juiste moment als de DGT XL zorgvuldig bediend wordt.
7. "Bronstein" Blitz, Rapid en Slow (Opties 14, 15 en 16)
Het oudste voorstel uit de schaakwereld om het probleem van de beperkte bedenktijd op te lossen is afkomstig van IGM David Bronstein. Zijn methode werkt vanaf de eerste zet. De hoofdbedenktijd wordt met vertraging aangesproken. Voordat de hoofdbedenktijd terugloopt, heeft de speler een vaste hoeveelheid tijd om een zet te doen. Het is niet mogelijk om de bedenktijd op te laten lopen door snel te spelen, zoals bij "FIDE" en ook bij "Fischer".
8. 2 x TIME gevolgd door “Fischer” (Opties 17 en 18)
Deze methode laat de partij op een traditionele manier beginnen, de speler moet binnen een vooraf bepaalde tijd een vooraf bepaald aantal zetten voltooien. Door de laatste periode met het “Fischer”systeem te spelen, wordt voorkomen dat tijdnood de uitslag van een partij te veel beïnvloed. Zorg dat de hefboom bij partijbegin in de juiste stand staat.
9. "GO” met Canadees Byo-yomi (Opties 19 en 20)
Deze methode is afgeleidt van de oorspronkelijke Japanse byo-yomi methode van het GO spel. Toen nog gespeeld werd met traditionele klokken, was hierbij altijd een tijdwaarnemer met een stopwatch nodig. De speler krijgt na afloop van de basisbedenktijd 5 of 10 minuten nieuwe bedenktijd om een vooraf bepaalde vaste hoeveelheid zetten, meestal 10 of 15, uit te voeren. Wanneer de Byo-yomi methode actief is kan voor de speler wiens klok loopt de byo-yomi tijd weer geladen worden door de BACK toets 3 seconden in te drukken. Nadat deze tijd in het display is verschenen dient de speler zijn beurt af te melden.
10. Scrabble® + Upcount (Optie 21)
Bij Scrabble® wedstrijden moet een spel tot het eind worden uitgespeeld, ook als de toegestane bedenktijd overschreden wordt. Hoe meer tijd een speler gebruikt na afloop van de toegestane tijd, hoe meer punten afgetrokken worden. In de handmatige instelling (optie 00) kan Upcount ook als zelfstandige methode gebruikt worden. Er wordt dan altijd begonnen met aanvangstijden van 0 seconden op de klok.
11. Zandloper (Optie 22)
De bedenktijd van de speler aan zet neemt af, maar gelijktijdig neemt de tijd van de tegenstander toe. Deze manier van spelen is een spannend alternatief voor het traditionele vluggertje.
12. Internet Schaken (Optie 23)
Indien de DGT XL verbonden is met een DGT Elektronisch Schaakbord kan de tijdregistratie en het display van de klok volledig bestuurd worden vanuit de aangesloten computer. Dit geeft de mogelijkheid om met bord en klok te schaken over Internet Schaakservers. Hiertoe dient optie 23 geselecteerd te worden.
Al met al de meest uitgebreide schaakklok die op de markt is.


Reviews (0)
Type de code over
Gerelateerde producten